Termeni si conditii

Emitent (OPERATOR): MYSTERY BOX TEAM SRL 

BAIA MARE - Bd. Traian Nr.2/26 judetul Maramures (ROMANIA)

ORCT MM J24/822/2017  CIF 37605842

Activitatea principală a societătii - conform Codificării CAEN Rev.2 :

CAEN 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

 

 

PREAMBUL

Activitatea OPERATORULUI – derulată prin intermediul Site-ului www.mysterybox.ro este axată pe furnizarea serviciilor comerciale descrise în cuprinsul prezentului material si implică acceptarea de către toti cei care optează pentru serviciile incluse în Sistemul «MYSTERY BOX TEAM» a următoarelor CONDITII GENERALE (TERMENI SI CONDITII ÎNSUSITE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR)

Prezentele conditii alcătuiesc cadrul general care guvernează raporturile încheiate cu persoanele si/sau entitătile interesate în contractarea serviciilor furnizate de către OPERATOR

 


EXPUNERE DE MOTIVE – DESCRIEREA SERVICIILOR:

OPERATORUL a dezvoltat un sistem propriu in domeniul identificării – pe baza criteriilor stabilite în prealabil cu consultarea solicitantilor – selectării (alcătuirii), ambalării si livrării bunurilor de larg consum si/sau serviciilor destinate să asigure în diverse ocazii, gratificarea altor persoane, efectuată prin mijlocirea OPERATORULUI din însărcinarea si pe cheltuiala celor interesati să apeleze la asemenea servicii.

Activitatea derulată în cadrul sistemului sus mentionat, si-a dovedit viabilitatea in conditiile unei exploatări comerciale bazată pe negocierea celor mai bune preturi în relatia cu furnizorii de bunuri si servicii (experienta în selectarea bunurilor si/sau serviciilor oferite destinatarilor, precum si asistenta în identificarea criteriilor care conturează profilul acestora si garantarea discretiei pe tot parcursul procesului).

Asigurarea serviciilor «MYSTERY BOX TEAM» are la bază interesul solicitantilor de a contracta achizitionarea si livrarea din însărcinarea lor a bunurilor si/sau serviciilor având caracteristicile determinate de către OPERATOR – în raport de profilul celor gratificati prin acest serviciu - cu respectarea conditiilor generale asumate de către ambele părti odată cu lansarea comenzii, precum si capacitatea furnizorului de a asigura procurarea si livrarea în conditii optime a bunurilor si serviciilor - conform celor agreate pe baza prezentului acord.

Mizând pe buna credintă si tinând seama de intentia fermă a celor interesati să intre în asemenea parteneriate – în scopul stabilirii principiilor colaborarii – solicitantii înteleg să respecte atât cadrul legal în materie cât si prezentele: C O N D I T I I  G E N E R A L E

Definitii / Notiuni

Cumparator (Solicitant): Persoana fizică sau juridică (entitatea) interesată – înregistrată pe Site-ul www.mysterybox.ro (detinând un cont) care efectuează o Comandă în conditiile stabilite în etapa premergătoare contractării serviciilor furnizate de «MYSTERY BOX TEAM» si care îsi asumă totodată obligatiile specifice prevăzute în cadrul CONDITIILOR GENERALE

Persoană interesată: Persoana fizică sau juridică care accesează sit-ul si are sau obtine acces la continutul TERMENILOR si CODITIILOR prin orice mijloc de comunicare on line
Cont: Sectiunea formată dintr-o adresă de e-mail si o parola menită a permite solicitantului transmiterea Comenzii

Site: Domeniul www.mysterybox.ro

Comandă: Document electronic ce intervine ca formă de comunicare stabilită intre Operator si Cumpărător (Solicitant) – prin care acesta din urmă transmite Operatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa fermă de a contracta serviciile destinate achizitionării bunurilor si/sau a serviciilor oferite sub formă de gratificatie persoanelor destinatare

Bunuri si Servicii: Orice produs si/sau serviciu care urmează a fi furnizat (livrat) de către Operator prin intermedul Sistemului «MYSTERY BOX TEAM»   persoanei/persoanelor destinatare indicate în baza comenzii solicitantului

Sistemul «MYSTERY BOX TEAM» : Include servicii bazate pe achizitionarea cadourilor (bunurilor si/sau servicii) dupa lansarea comenzii si personalizarea acestora pentru fiecare client în parte

Persoane destinatare: Terte persoane gratificate de către si din însărcinarea solicitantului prin intermediul serviciilor asigurate de către Operator – sau după caz, pesoana solicitantului care apelează pentru sine la aceste servicii
Contract: Contractul la distantă incheiat în scopul furnizării serviciilor MBT - prin lansarea comenzii - fără prezenta fizică simultană a Operatorului si a Cumpărătorulu

Continut: Toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic / Continutul oricarui e-mail trimis Operatorului de catre solicitant prin mijloace electronice de comunicare / Orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat, subcontractant sau colaborator al Operatorului conform informatiilor de contactare specificate / Informatii legate de  tarifele practicate de Operator intr-o anumita perioadă

Tranzactie: Încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vanzarea unui bun sau a unui serviciu de catre Operator – prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către acesta indiferent de modalitatea de livrare

Sistem de plată on line: serviciul de plata prestat de catre procesatorul de plăti integrat in Site, pus la dispozitia Cumpărătorilor prin intermediul Site-ului in vederea efectuarii unei plăti cu cardul on-line
Specificatii: Toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor – asa cum sunt ele determinate si precizate in descrierea acestora

Plasarea comenzilor

Comenzile catre echipa Mystery Box se fac prin intermediul site-ului www.mysterybox.ro, fiind necesara crearea unui cont si furnizarea de informatii reale. Alegeti pachetul potrivit si valoarea acestuia, completati chestionarul, adaugati in cosul de cumparaturi, apoi alegeti modalitatea de plata.

Completarea chestionarului este importanta pentru toate partile implicate, facilitand ca atare personalizarea cat mai reusita a cadourilor.

Livrarea comenzilor

Odata ce comanda a fost lansata, echipa Mystery Box a pornit in identificarea celei mai potrivite experiente pentru beneficiarul cadoului, plecand de la profilul realizat in prealabil.

Livrarea standard va fi facuta prin partenerul nostru Fan Courier, intre 1 si 30 de zile de la plasarea comenzii. In dimineata livrarii, beneficiarul va primi un sms prin care va fi anuntat cu privire la aceasta livrare.

Livrarile speciale vor face obiectul unor discutii directe cu cumparatorul si stabilirea tuturor detaliilor necesare.

Plata comenzilor

Toate preturile afisate pe site-ul www.mysterybox.ro contin TVA. Pretul si modalitatea de plata vor fi specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Plata comenzilor se poate efectua pe site, direct cu cardul, prin sistemul integrat de Operator, prin ordin de plata in contul specificat pe factura sau ramburs, in situatiile in care beneficiarul si cumparatorul sunt una si aceeasi persoana.

Garantia produselor

Toate produsele livrate prin intermediul www.mysterybox.ro beneficiaza de garantia acordata de producatori, in conditile stabilite de legislatia in vigoare si in concordanta cu politicile comerciale ale partenerilor Mystery Box Team SRL. Certificatele de garantie vor fi emise fie de producator (partener), fie de Mystery Box Team SRL.

Politica de Securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, MYSTERY BOX TEAM SRL, cu sediul stabilit in Baia Mare, Bd. Traian Nr.2, Ap.26, judetul Maramures, prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Scopul acestei politici este de a stabili masurile necesare precum si responsabilitatile angajatilor SC MYSTERY BOX TEAM SRL, pentru îndeplinirea obligatiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice - în special a dreptului la viata intima, familiala si privata. Prezenta politica se aplica tuturor angajatilor SC MYSTERY BOX TEAM SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate si /sau manuale - cu respectarea cerintelor legale și in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Angajatii SC MYSTERY BOX TEAM SRL vor accesa  datele cu caracter personal necesare, doar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Accesul la sistemele informatice se va face individual, pe baza de user si parola, iar parolele vor respecta regulile minime de siguranta. Parolele nu vor fi instrainate unor terte persoane si nu vor fi notate pe niciun suport fizic.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face respectând urmatoarele principii:

• Notificarea – operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

• Legalitatea – prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul și in conformitate cu prevederile legale;

• Scopul bine-determinat – orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate și ulterior prelucrate;

• Confidentialitatea – regulamentul intern de organizare si funcţionare al MBT conţine reglementari cu privire la confidenţialitatea informaţiilor;

• Consimţamantul persoanei vizate - orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata daca persoana vizata si-a dat consimţamantul in mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;

• Informarea – informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

• Protejarea persoanelor vizate – persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

• Securitatea – masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Drepturile persoanelor vizate:

• dreptul de a obtine de la SC MYSTERY BOX TEAM SRL, la cerere și in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de operator;

• dreptul de a obtine de la SC MYSTERY BOX TEAM SRL, la cerere și in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;

• dreptul de a obtine de la SC MYSTERY BOX TEAM SRL, la cerere și in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;

• dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate și legitime, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;

• dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate; De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 va puteti adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor de judecata.

Pentru mai multe detalii și informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pe site-ul http://www.dataprotection.ro.

Politica de retur

Conform ordonantei privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, O.U.G. 34/2014, consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului. Mystery Box Team SRL va inapoia contravaloarea comenzii in cel mult 14 zile de la data denuntarii in scris a contractului, dar acest termen se poate amana pana la primirea coletului sau pâna când clientul trimite o confirmare că a expediat coletul, luându-se în considerare data cea mai apropiata. Suma inapoiata nu include cheltuielile de transport.

Produsul va fi returnat catre Mystery Box Team SRL la adresa Baia Mare, Bd. Traian, Nr. 2, Ap. 26, jud. Maramures sau la Punctul de Lucru specificat in mod explicit, prin acelasi mijloc de transport utilizat la livrare. Pentru retur, un consultant Mystery Box va lua legatura cu clientul si va stabili detaliile necesare. Costul de returnare a produsului este suportat de client si va fi specificat clar de consultantul nostru in momentul initierii returului.

Produsele returnate trebuie sa fie in stare perfecta, nefolosite sau uzate; produsele se pot returna doar in ambalajul original, care nu trebuie sa fie deteriorat (banda adeziva lipita direct pe cutie, urme de lovituri, etc.).

In cazul produselor care au sigiliu, acesta nu trebuie sa fie desfacut; produsul trebuie returnat sigilat. Sunt exceptate de la dreptul de returnare, produsele confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate.

Pentru returnarea aparatelor, acestea trebuie sa nu fie folosite, sa includa toate accesoriile cu care a fost livrat, fara urme de lovituri, zgarieturi, etc. Starea aparatelor trebuie sa fie la fel ca la achizitionarea lor. Orice semn de uzura prezent pe ambalaj atrage anularea dreptului de returnare.

In cazul materialelor consumabile desfacerea ambalajului sau sigiliului duce la pierderea dreptului de returnare a acestora.

Cumparatorul poate sa isi exercite dreptul de retragere prin completarea Formularului De Retragere.

Politica de confidentialitate

Angajament

Conform cerintelor Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, Mystery Box Team SRL are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
In calitate de administrator al siteului www.mysterybox.ro, Mystery Box Team SRL se angajeaza sa nu transmita datele colectate catre terti si sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care au fost colectate – vizând efectuarea comenzilor si comunicarea comerciala privind activitatea desfasurata prin intermediul site-ului.

Colectarea datelor

Datele cu caracter personal sunt colectate doar cu acordul dumneavoastra si numai daca sunt furnizate voluntar. Aceste date sunt necesare pentru realizarea activitatii comerciale: facturare, livrare, service
Conform Legii 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, folosind formularul de contact.

Date cu caracter anonim

Prin intermediul site-ului www.mysterybox.ro se pot colecta date anonime, generate involuntar de navigarea utilizatorilor pe site. Aceste date pot fi prelucrate doar de catre Mystery Box Team SRL si, eventual, de catre firme colaboratoare specializate. Informatiile rezultate sunt folosite pentru imbunatatirea continua a serviciilor oferite prin intermediul acestui site. In orice moment, puteti opta pentru stergerea datelor furnizate din baza de date a site-ului.

Email si Spam

Nu incurajam spam-ul si ca atare ne angajam sa nu trimitem mesaje nesolicitate.
Firma noastra poate trimite mesaje informative privind activitatea desfasurata prin intermediul siteului www.mysterybox.ro si a ofertelor si promotiilor curente. Aceste mesaje vor fi trimise exclusiv utilizatorilor inregistrati pe acest site si numai cu consimtamantul expres al acestora.

  • Cesionarea si subcontractarea

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru Servicii ce tin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

  • Transferul proprietatii bunurilor

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in Comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).

<< 100% impressed >>